Песнички за първи клас

Песни за 1 клас

Часовете по музика в началните училища са сред любимите на малките ученици. Това важи в най-силна степен за първи клас, защото тогава...

Ученикът вкъщи