Диктовки за първокласник

диктовки първи клас

Съдържание

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна

Изречения за диктовка с буквите: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й

Мима има алено лале.

На мене – лале, на Еми малини.

Лили мие лимони.

Марина е уморена.

Лили намери мила маймуна.

Еми е мила.

Нели е най-умна.

Еми е най – мила на мама.

Рано е. Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер е.

На море е Нона.

Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере

Изречения за диктовка с буквите: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б

Ира е бебе и има биберон.

Борил е рибар.

Баба е болна.

Лили има балони.

Има ли бонбони Борко?

Боби е неуморна мила маймуна.

Брой балони и бонбони.

Намери и банани.

Албена бере малини.

Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.

Албена е на бал.

Балерини има на бала.И Албена е балерина.

Мима има алено лале.

На мене – лале, на Еми малини.

Лили мие лимони.

Марина е уморена.

Лили намери мила маймуна

Еми е мила.

Нели е най-умна.

Еми е най – мила на мама.

Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер е.

На море е Нона.

Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,п

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при

Изречения за диктовка с буквите:  а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,п

Пламен е на планина.На Пирин е .

Баба бере пипера.

Пипи има пиле.

Ела мило пиле, умно пиле.

Ела пиле при мене.Попей ми пиле.

Милена пере пелена.

Пламена премени Мими.

Ира е бебе и има биберон.

Борил е рибар.

Баба е болна.

Лили има балони.

Има ли бонбони Борко?

Боби е неуморна мила маймуна.

Брой балони и бонбони.

Намери и банани.

Албена бере малини.

Борил бие барабан.

-Бабо имам барабан.

Албена е на бал.

Балерини има на бала.И Албена е балерина.

Мима има алено лале.

На мене – лале, на Еми малини.

Лили мие лимони.

Марина е уморена.

Лили намери мила маймуна

Еми е мила.

Нели е най-умна.

Еми е най – мила на мама.

Рано е.Мама уми Рени.

– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина – 1 номер е.

На море е Нона.

Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,п

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при

Изречения за диктовка с буквите:  а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,п

Пламен е на планина.На Пирин е .

Баба бере пипера.

Пипи има пиле.

Ела мило пиле, умно пиле.

Ела пиле при мене.Попей ми пиле.

Милена пере пелена.

Пламена премени Мими.

Ира е бебе и има биберон.

Борил е рибар.

Баба е болна.

Лили има балони.

Има ли бонбони Борко?

Боби е неуморна мила маймуна.

Брой балони и бонбони.

Намери и банани.

Албена бере малини.

Борил бие барабан.

-Бабо имам барабан.

Албена е на бал.

Балерини има на бала.И Албена е балерина.

Мима има алено лале.

На мене – лале, на Еми малини.

Лили мие лимони.

Марина е уморена.

Лили намери мила маймуна

Еми е мила.

Нели е най-умна.

Еми е най – мила на мама.

Рано е.Мама уми Рени.

– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина – 1 номер е.

На море е Нона.

Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава

Изречения за диктовка с буквите:  а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в

Върбан е на вън и вари боб.

Вера е в пълна вана.

Плува и прави вълни.

Ивайло има нови моливи.

Вера минава първа и пипа лилава виола.

-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.

Пламен е на планина.На Пирин е.

Баба бере пипера.

Пипи има пиле.

Ела мило пиле, умно пиле.

Ела пиле при мене.Попей ми пиле.

Милена пере пелена.

Пламена премени Мими.

Ира е бебе и има биберон

Борил е рибар.

Баба е болна.

Лили има балони.

Има ли бонбони Борко?

Боби е неуморна мила маймуна.

Брой балони и бонбони.

Намери и банани.

Албена бере малини.

Борил бие барабан.

-Бабо имам барабан.

Албена е на бал.

Балерини има на бала.И Албена е балерина.

Мима има алено лале.

На мене – лале, на Еми малини.

Лили мие лимони.

Марина е уморена.

Лили намери мила маймуна

Еми е мила.

Нели е най-умна.

Еми е най – мила на мама.

Рано е.Мама уми Рени.

– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина – 1 номер е.

На море е Нона.

Ина рони нар на Мима

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава, Фанфар, арфа, мобифон, филм, Филип, фен, финал, фенер, ферма, лефер, февруари, вафла, фирма, форма, фланела, униформа, Фори, фар, фиба, фурма

Изречения за диктовка с буквите:  а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф

Иван е на финала.
Правим линии и форми с нови моливи.
Върбан е на вън и вари боб.
Вера е в пълна вана.
Плува и прави вълни.
Ивайло има нови моливи.
Вера минава първа и пипа лилава виола.
-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.
Пламен е на планина. На Пирин е.
Баба бере пипера.
Пипи има пиле.
Ела мило пиле, умно пиле.
Ела пиле при мене. Попей ми пиле.
Милена пере пелена.
Пламена премени Мими.
Ира е бебе и има биберон.
Борил е рибар.
Баба е болна.
Лили има балони.
Има ли бонбони Борко?
Боби е неуморна мила маймуна.
Брой балони и бонбони.
Намери и банани.
Албена бере малини.
Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.
Албена е на бал.
Балерини има на бала. И Албена е балерина.
Мима има алено лале.
На мене – лале, на Еми малини.
Лили мие лимони.
Марина е уморена.
Лили намери мила маймуна
Еми е мила.
Нели е най-умна.
Еми е най – мила на мама.
Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер.
На море е Нона.
Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава, Фанфар, арфа, мобифон, филм, Филип, фен, финал, фенер, ферма, лефер, февруари, вафла, фирма, форма, фланела, униформа, Фори, фар, фиба, фурма

Изречения за диктовка с буквите:   а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф

Иван е на финала.
Правим линии и форми с нови моливи.
Върбан е на вън и вари боб.
Вера е в пълна вана.
Плува и прави вълни.
Ивайло има нови моливи.
Вера минава първа и пипа лилава виола.
-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.
Пламен е на планина. На Пирин е.
Баба бере пипера.
Пипи има пиле.
Ела мило пиле, умно пиле.
Ела пиле при мене. Попей ми пиле.
Милена пере пелена.
Пламена премени Мими.
Ира е бебе и има биберон.
Борил е рибар.
Баба е болна.
Лили има балони.
Има ли бонбони Борко?
Боби е неуморна мила маймуна.
Брой балони и бонбони.
Намери и банани.
Албена бере малини.
Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.
Албена е на бал.
Балерини има на бала. И Албена е балерина.
Мима има алено лале.
На мене – лале, на Еми малини.
Лили мие лимони.
Марина е уморена.
Лили намери мила маймуна
Еми е мила.
Нели е най-умна.
Еми е най – мила на мама.
Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер.
На море е Нона.
Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава, Фанфар, арфа, мобифон, филм, Филип, фен, финал, фенер, ферма, лефер, февруари, вафла, фирма, форма, фланела, униформа, Фори, фар, фиба, фурма, Вода, дума, дим, едра, дума, длан, ред, двор, дол, дома, дом, дребен, дини, дърво, мъдър, млад, род, дим, див, дом, лудува, дъб, дар, фиде, добър, двама, дарба, напред, лед, един, добро, подари, Рада, Андрей, бъди, едър, Дора, народен, родина, народ, роднина, над, дебел, дънер, реди, домино, Дарина, едно, бадем, плодове, Дона, Владо, Димо, под, Дани, Дидо, Добрин, Младен, Диана, луд, мед, доволен, обиден, добър, диван, пред, Владимир, Дарин, пеперуда

Изречения за диктовка с буквите: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д

Младен е млад фермер.
Дарина реди домино.
Дидо е обиден.
Иван улови лефер.Браво Иване!
Рада подари на Дарин вафла.
Дани падна на дивана.
Добър ден Дани.
Димо продава дини.
На двора има дебел дъб.
Ела Рада под дъба. Има дребни плодове и мед.
До дънера на едно дърво имало пеперуди.
Иван е на финала.
Правим линии и форми с нови моливи.
Върбан е на вън и вари боб.
Вера е в пълна вана.
Плува и прави вълни.
Ивайло има нови моливи.
Вера минава първа и пипа лилава виола.
-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.
Пламен е на планина. На Пирин е.
Баба бере пипера.
Пипи има пиле.
Ела мило пиле, умно пиле.
Ела пиле при мене.Попей ми пиле.
Милена пере пелена.
Пламена премени Мими.
Ира е бебе и има биберон
Борил е рибар.
Баба е болна.
Лили има балони.
Има ли бонбони Борко?
Боби е неуморна мила маймуна.
Брой балони и бонбони.
Намери и банани.
Албена бере малини.
Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.
Албена е на бал.
Балерини има на бала.И Албена е балерина.
Мима има алено лале.
На мене – лале, на Еми малини.
Лили мие лимони.
Марина е уморена.
Лили намери мила маймуна
Еми е мила.
Нели е най-умна.
Еми е най – мила на мама.
Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер.
На море е Нона.
Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава, Фанфар, арфа, мобифон, филм, Филип, фен, финал, фенер, ферма, лефер, февруари, вафла, фирма, форма, фланела, униформа, Фори, фар, фиба, фурма, Вода, дума, дим, едра, дума, длан, ред, двор, дол, дома, дом, дребен, дини, дърво, мъдър, млад, род, дим, див, дом, лудува, дъб, дар, фиде, добър, двама, дарба, напред, лед, един, добро, подари, Рада, Андрей, бъди, едър, Дора, народен, родина, народ, роднина, над, дебел, дънер, реди, домино, Дарина, едно, бадем, плодове, Дона, Владо, Димо, под, Дани, Дидо, Добрин, Младен, Диана, луд, мед, доволен, обиден, добър, диван, пред, Владимир, Дарин, пеперуда

Изречения за диктовка с буквите: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д

Младен е млад фермер.
Дарина реди домино.
Дидо е обиден.
Иван улови лефер.Браво Иване!
Рада подари на Дарин вафла.
Дани падна на дивана.
Добър ден Дани.
Димо продава дини.
На двора има дебел дъб.
Ела Рада под дъба. Има дребни плодове и мед.
До дънера на едно дърво имало пеперуди.
Иван е на финала.
Правим линии и форми с нови моливи.
Върбан е на вън и вари боб.
Вера е в пълна вана.
Плува и прави вълни.
Ивайло има нови моливи.
Вера минава първа и пипа лилава виола.
-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.
Пламен е на планина. На Пирин е.
Баба бере пипера.
Пипи има пиле.
Ела мило пиле, умно пиле.
Ела пиле при мене.Попей ми пиле.
Милена пере пелена.
Пламена премени Мими.
Ира е бебе и има биберон
Борил е рибар.
Баба е болна.
Лили има балони.
Има ли бонбони Борко?
Боби е неуморна мила маймуна.
Брой балони и бонбони.
Намери и банани.
Албена бере малини.
Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.
Албена е на бал.
Балерини има на бала.И Албена е балерина.
Мима има алено лале.
На мене – лале, на Еми малини.
Лили мие лимони.
Марина е уморена.
Лили намери мила маймуна
Еми е мила.
Нели е най-умна.
Еми е най – мила на мама.
Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер.
На море е Нона.
Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава, Фанфар, арфа, мобифон, филм, Филип, фен, финал, фенер, ферма, лефер, февруари, вафла, фирма, форма, фланела, униформа, Фори, фар, фиба, фурма, Вода, дума, дим, едра, дума, длан, ред, двор, дол, дома, дом, дребен, дини, дърво, мъдър, млад, род, дим, див, дом, лудува, дъб, дар, фиде, добър, двама, дарба, напред, лед, един, добро, подари, Рада, Андрей, бъди, едър, Дора, народен, родина, народ, роднина, над, дебел, дънер, реди, домино, Дарина, едно, бадем, плодове, Дона, Владо, Димо, под, Дани, Дидо, Добрин, Младен, Диана, луд, мед, доволен, обиден, добър, диван, пред, Владимир, Дарин, пеперуда, дете, Тони, пате, рита, пет, бате, плет, пролет, труд, твой, лети, метър, Тетевен, топъл, тротоар, метър, той, от, труден, три, той, пътува, пътувам, летува, трева, летувам, тефтер, Ботев, Теодор, литър, Тодор, там, Матей, Теодора, тренират, вратар, врата, Димитър, брат, прът, опит, туба, тен, поет, палат, тава, омлет, робот, нападател, тропа, тромпет, пита, телена, портрет, трап, плат, футбол, тунел, таван, планина, автомобил, петле, тел, метла, трън, теле, тръба, пилот, врат, детелина, Вит, Трифон, трети, трупа, работа

Изречения за диктовка с буквите: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д

Димитър има брат Трифон. Теодор, Матей и Трифон тренират футбол на трева. Теодор е нападател а Трифон е вратар.
Имам нов панталон, мама има ново ренде.
В Тетевен летувам при бате Дидо.
Добро утро бате Дидо.
Пролет е. Дете надува тромпет. Петле пее на плет.
Идват Димитър, Дарин и Владо от отбор „ВИТ”. Отиваме да тренираме в Трън на трева. Тренират борба. Имат първи медал. Браво.
Павел и Валентин моделират на ленен плат палат.
В тунела минава автомобил.
При баба има мед и пита.
Върбан твори робот има и лепило и пантоф.
На двора има паун. Младен милва пауна, той е добър и мил.
Иде пролет.Времето е топло.
Младен е млад фермер.Дарина реди домино.
Дидо е обиден.
Иван улови лефер.Браво Иване!
Рада подари на Дарин вафла.
Дани падна на дивана.
Добър ден Дани.
Димо продава дини.
На двора има дебел дъб.
Ела Рада под дъба. Има дребни плодове и мед.
До дънера на едно дърво имало пеперуди.
Иван е на финала.
Правим линии и форми с нови моливи.
Върбан е на вън и вари боб.
Вера е в пълна вана.
Плува и прави вълни.
Ивайло има нови моливи.
Вера минава първа и пипа лилава виола.
-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.
Пламен е на планина.На Пирин е .
Баба бере пипера.
Пипи има пиле.
Ела мило пиле, умно пиле.
Ела пиле при мене.Попей ми пиле .
Милена пере пелена.
Пламена премени Мими.
Ира е бебе и има биберон
Борил е рибар.
Баба е болна.
Лили има балони.
Има ли бонбони Борко?
Боби е неуморна мила маймуна.
Брой балони и бонбони.
Намери и банани.
Албена бере малини.
Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.
Албена е на бал.
Балерини има на бала. И Албена е балерина.
Мима има алено лале.
На мене – лале, на Еми малини.
Лили мие лимони.
Марина е уморена.
Лили намери мила маймуна.
Еми е мила.
Нели е най-умна.
Еми е най – мила на мама.
Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер е.
На море е Нона.
Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава, Фанфар, арфа, мобифон, филм, Филип, фен, финал, фенер, ферма, лефер, февруари, вафла, фирма, форма, фланела, униформа, Фори, фар, фиба, фурма, Вода, дума, дим, едра, дума, длан, ред, двор, дол, дома, дом, дребен, дини, дърво, мъдър, млад, род, дим, див, дом, лудува, дъб, дар, фиде, добър, двама, дарба, напред, лед, един, добро, подари, Рада, Андрей, бъди, едър, Дора, народен, родина, народ, роднина, над, дебел, дънер, реди, домино, Дарина, едно, бадем, плодове, Дона, Владо, Димо, под, Дани, Дидо, Добрин, Младен, Диана, луд, мед, доволен, обиден, добър, диван, пред, Владимир, Дарин, пеперуда, дете, Тони, пате, рита, пет, бате, плет, пролет, труд, твой, лети, метър, Тетевен, топъл, тротоар, метър, той, от, труден, три, той, пътува, пътувам, летува, трева, летувам, тефтер, Ботев, Теодор, литър, Тодор, там, Матей, Теодора, тренират, вратар, врата, Димитър, брат, прът, опит, туба, тен, поет, палат, тава, омлет, робот, нападател, тропа, тромпет, пита, телена, портрет, трап, плат, футбол, тунел, таван, планина, автомобил, петле, тел, метла, трън, теле, тръба, пилот, врат, детелина, Вит, Трифон, трети, трупа, работа

Изречения за диктовка с буквите: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д

Димитър има брат Трифон. Теодор, Матей и Трифон тренират футбол на трева. Теодор е нападател а Трифон е вратар.
Имам нов панталон, мама има ново ренде.
В Тетевен летувам при бате Дидо.
Добро утро бате Дидо.
Пролет е. Дете надува тромпет. Петле пее на плет.
Идват Димитър, Дарин и Владо от отбор „ВИТ”. Отиваме да тренираме в Трън на трева. Тренират борба. Имат първи медал. Браво.
Павел и Валентин моделират на ленен плат палат.
В тунела минава автомобил.
При баба има мед и пита.
Върбан твори робот има и лепило и пантоф.
На двора има паун. Младен милва пауна, той е добър и мил.
Иде пролет.Времето е топло.
Младен е млад фермер.Дарина реди домино.
Дидо е обиден.
Иван улови лефер.Браво Иване!
Рада подари на Дарин вафла.
Дани падна на дивана.
Добър ден Дани.
Димо продава дини.
На двора има дебел дъб.
Ела Рада под дъба. Има дребни плодове и мед.
До дънера на едно дърво имало пеперуди.
Иван е на финала.
Правим линии и форми с нови моливи.
Върбан е на вън и вари боб.
Вера е в пълна вана.
Плува и прави вълни.
Ивайло има нови моливи.
Вера минава първа и пипа лилава виола.
-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.
Пламен е на планина.На Пирин е .
Баба бере пипера.
Пипи има пиле.
Ела мило пиле, умно пиле.
Ела пиле при мене.Попей ми пиле .
Милена пере пелена.
Пламена премени Мими.
Ира е бебе и има биберон
Борил е рибар.
Баба е болна.
Лили има балони.
Има ли бонбони Борко?
Боби е неуморна мила маймуна.
Брой балони и бонбони.
Намери и банани.
Албена бере малини.
Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.
Албена е на бал.
Балерини има на бала. И Албена е балерина.
Мима има алено лале.
На мене – лале, на Еми малини.
Лили мие лимони.
Марина е уморена.
Лили намери мила маймуна.
Еми е мила.
Нели е най-умна.
Еми е най – мила на мама.
Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер е.
На море е Нона.
Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т,з

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава, Фанфар, арфа, мобифон, филм, Филип, фен, финал, фенер, ферма, лефер, февруари, вафла, фирма, форма, фланела, униформа, Фори, фар, фиба, фурма, Вода, дума, дим, едра, дума, длан, ред, двор, дол, дома, дом, дребен, дини, дърво, мъдър, млад, род, дим, див, дом, лудува, дъб, дар, фиде, добър, двама, дарба, напред, лед, един, добро, подари, Рада, Андрей, бъди, едър, Дора, народен, родина, народ, роднина, над, дебел, дънер, реди, домино, Дарина, едно, бадем, плодове, Дона, Владо, Димо, под, Дани, Дидо, Добрин, Младен, Диана, луд, мед, доволен, обиден, добър, диван, пред, Владимир, Дарин, пеперуда, дете, Тони, пате, рита, пет, бате, плет, пролет, труд, твой, лети, метър, Тетевен, топъл, тротоар, метър, той, от, труден, три, той, пътува, пътувам, летува, трева, летувам, тефтер, Ботев, Теодор, литър, Тодор, там, Матей, Теодора, тренират, вратар, врата, Димитър, брат, прът, опит, туба, тен, поет, палат, тава, омлет, робот, нападател, тропа, тромпет, пита, телена, портрет, трап, плат, футбол, тунел, таван, планина, автомобил, петле, тел, метла, трън, теле, тръба, пилот, врат, детелина, Вит, Трифон, трети, трупа, работа, аз, зъб, зар, ориз, този, завод, злато, водолаз, безброй, звезди, за, бърза, зелена, блуза, зеле, зала, лоза, риза, ваза, зима, рози, излезе, Зина, зима,звън, зелен, Тереза, празнота, фазан, Звезделин, здраве, размер, пазар, вазелин, Златан, близо, връзвам

Изречения за диктовка с буквите: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т,з

Иван изми зъбите.
Избра зелен панталон и блузон в размер трети.
Излезе на вън. Зима е.
Иван взе рози за Тереза.
Тони зърна в планината елени и фазани.
На пазара има фазани и зеле.
Връзвам лозата. Дарин даде зърно на пилето.
Димитър има брат Трифон.Теодор,Матей и Трифон тренират футбол на трева.Теодор е нападател а Трифон е вратар.
Имам нов панталон, мама има ново ренде.
В Тетевен летувам при бате Дидо.
Добро утро бате Дидо.
Пролет е. Дете надува тромпет. Петле пее на плет.
Идват Димитър, Дарин и Владо от отбор „ВИТ”. Отиваме да тренираме в Трън на трева. Тренират борба. Имат първи медал. Браво!
Павел и Валентин моделират на ленен плат палат.
В тунела минава автомобил.
При баба има мед и пита.
Върбан твори робот има и лепило и пантоф.
На двора има паун. Младен милва пауна, той е добър и мил.
Иде пролет. Времето е топло.
Младен е млад фермер. Дарина реди домино.
Дидо е обиден.
Иван улови лефер. Браво Иване!
Рада подари на Дарин вафла.
Дани падна на дивана.
Добър ден Дани.
Димо продава дини.
На двора има дебел дъб.
Ела Рада под дъба. Има дребни плодове и мед.
До дънера на едно дърво имало пеперуди.
Иван е на финала.
Правим линии и форми с нови моливи.
Върбан е на вън и вари боб.
Вера е в пълна вана.
Плува и прави вълни.
Ивайло има нови моливи.
Вера минава първа и пипа лилава виола.
-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.
Пламен е на планина. На Пирин е.
Баба бере пипера.
Пипи има пиле.
Ела мило пиле, умно пиле.
Ела пиле при мене. Попей ми пиле.
Милена пере пелена.
Пламена премени Мими.
Ира е бебе и има биберон.
Борил е рибар.
Баба е болна.
Лили има балони.
Има ли бонбони Борко?
Боби е неуморна мила маймуна.
Брой балони и бонбони.
Намери и банани.
Албена бере малини.
Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.
Албена е на бал.
Балерини има на бала. И Албена е балерина.
Мима има алено лале.
На мене – лале, на Еми малини.
Лили мие лимони.
Марина е уморена.
Лили намери мила маймуна.
Еми е мила.
Нели е най-умна.
Еми е най – мила на мама.
Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер.
На море е Нона.
Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т,з

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава, Фанфар, арфа, мобифон, филм, Филип, фен, финал, фенер, ферма, лефер, февруари, вафла, фирма, форма, фланела, униформа, Фори, фар, фиба, фурма, Вода, дума, дим, едра, дума, длан, ред, двор, дол, дома, дом, дребен, дини, дърво, мъдър, млад, род, дим, див, дом, лудува, дъб, дар, фиде, добър, двама, дарба, напред, лед, един, добро, подари, Рада, Андрей, бъди, едър, Дора, народен, родина, народ, роднина, над, дебел, дънер, реди, домино, Дарина, едно, бадем, плодове, Дона, Владо, Димо, под, Дани, Дидо, Добрин, Младен, Диана, луд, мед, доволен, обиден, добър, диван, пред, Владимир, Дарин, пеперуда, дете, Тони, пате, рита, пет, бате, плет, пролет, труд, твой, лети, метър, Тетевен, топъл, тротоар, метър, той, от, труден, три, той, пътува, пътувам, летува, трева, летувам, тефтер, Ботев, Теодор, литър, Тодор, там, Матей, Теодора, тренират, вратар, врата, Димитър, брат, прът, опит, туба, тен, поет, палат, тава, омлет, робот, нападател, тропа, тромпет, пита, телена, портрет, трап, плат, футбол, тунел, таван, планина, автомобил, петле, тел, метла, трън, теле, тръба, пилот, врат, детелина, Вит, Трифон, трети, трупа, работа, аз, зъб, зар, ориз, този, завод, злато, водолаз, безброй, звезди, за, бърза, зелена, блуза, зеле, зала, лоза, риза, ваза, зима, рози, излезе, Зина, зима,звън, зелен, Тереза, празнота, фазан, Звезделин, здраве, размер, пазар, вазелин, Златан, близо, връзвам

Изречения за диктовка с буквите: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т,з

Иван изми зъбите.
Избра зелен панталон и блузон в размер трети.
Излезе на вън. Зима е.
Иван взе рози за Тереза.
Тони зърна в планината елени и фазани.
На пазара има фазани и зеле.
Връзвам лозата. Дарин даде зърно на пилето.
Димитър има брат Трифон.Теодор,Матей и Трифон тренират футбол на трева.Теодор е нападател а Трифон е вратар.
Имам нов панталон, мама има ново ренде.
В Тетевен летувам при бате Дидо.
Добро утро бате Дидо.
Пролет е. Дете надува тромпет. Петле пее на плет.
Идват Димитър, Дарин и Владо от отбор „ВИТ”. Отиваме да тренираме в Трън на трева. Тренират борба. Имат първи медал. Браво!
Павел и Валентин моделират на ленен плат палат.
В тунела минава автомобил.
При баба има мед и пита.
Върбан твори робот има и лепило и пантоф.
На двора има паун. Младен милва пауна, той е добър и мил.
Иде пролет. Времето е топло.
Младен е млад фермер. Дарина реди домино.
Дидо е обиден.
Иван улови лефер. Браво Иване!
Рада подари на Дарин вафла.
Дани падна на дивана.
Добър ден Дани.
Димо продава дини.
На двора има дебел дъб.
Ела Рада под дъба. Има дребни плодове и мед.
До дънера на едно дърво имало пеперуди.
Иван е на финала.
Правим линии и форми с нови моливи.
Върбан е навън и вари боб.
Вера е в пълна вана.
Плува и прави вълни.
Ивайло има нови моливи.
Вера минава първа и пипа лилава виола.
-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.
Пламен е на планина. На Пирин е.
Баба бере пипера.
Пипи има пиле.
Ела мило пиле, умно пиле.
Ела пиле при мене. Попей ми пиле.
Милена пере пелена.
Пламена премени Мими.
Ира е бебе и има биберон.
Борил е рибар.
Баба е болна.
Лили има балони.
Има ли бонбони Борко?
Боби е неуморна мила маймуна.
Брой балони и бонбони.
Намери и банани.
Албена бере малини.
Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.
Албена е на бал.
Балерини има на бала. И Албена е балерина.
Мима има алено лале.
На мене – лале, на Еми малини.
Лили мие лимони.
Марина е уморена.
Лили намери мила маймуна.
Еми е мила.
Нели е най-умна.
Еми е най – мила на мама.
Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер.
На море е Нона.
Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т,з,с

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава, Фанфар, арфа, мобифон, филм, Филип, фен, финал, фенер, ферма, лефер, февруари, вафла, фирма, форма, фланела, униформа, Фори, фар, фиба, фурма, Вода, дума, дим, едра, дума, длан, ред, двор, дол, дома, дом, дребен, дини, дърво, мъдър, млад, род, дим, див, дом, лудува, дъб, дар, фиде, добър, двама, дарба, напред, лед, един, добро, подари, Рада, Андрей, бъди, едър, Дора, народен, родина, народ, роднина, над, дебел, дънер, реди, домино, Дарина, едно, бадем, плодове, Дона, Владо, Димо, под, Дани, Дидо, Добрин, Младен, Диана, луд, мед, доволен, обиден, добър, диван, пред, Владимир, Дарин, пеперуда, дете, Тони, пате, рита, пет, бате, плет, пролет, труд, твой, лети, метър, Тетевен, топъл, тротоар, метър, той, от, труден, три, той, пътува, пътувам, летува, трева, летувам, тефтер, Ботев, Теодор, литър, Тодор, там, Матей, Теодора, тренират, вратар, врата, Димитър, брат, прът, опит, туба, тен, поет, палат, тава, омлет, робот, нападател, тропа, тромпет, пита, телена, портрет, трап, плат, футбол, тунел, таван, планина, автомобил, петле, тел, метла, трън, теле, тръба, пилот, врат, детелина, Вит, Трифон, трети, трупа, работа, аз, зъб, зар, ориз, този, завод, злато, водолаз, безброй, звезди, за, бърза, зелена, блуза, зеле, зала, лоза, риза, ваза, зима, рози, излезе, Зина, зима,звън, зелен, Тереза, празнота, фазан, Звезделин, здраве, размер, пазар, вазелин, Златан, близо, връзвам, Син, село, силен, съм, си, сме, сте, са, маса, салам, сън, салата, сее, сирене, се, сом, сол, сос, сън, оса, след, студ, слон, строител, само, Росен, система, бос,сусам, мост, стол, слаб, весело, студено, сметана, сладолед, Симеон, Асен, Весела, Сопот, Сливен, Русе, Васил, Симона, лост, стремена, слама, турист

Изречения за диктовка с буквите: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т,з,с

Росен е турист.Той е силен и смел.

Думи за проверка

мраз-мраза
адрес-адреси
водолаз-водолази
рис – риса
Ориз-ориза
автобус-автобуса
залез-залеза
праз – праза
образ-образи
лист-листа
кост-кости
пръст-пръсти
тенис-тениса
артист-артиста
турист-туриста
спортист-спортиста
На село сме и се веселим. Има езеро и плуваме Времето е студено, но Асен си взе сладолед. Простуди се и взе сиропи и топла супа.
Младен е спортист. Силен и здрав е. Взе само един медал, ама златен.
Теодора и Диана са сестри. Баба има система за сън.
Сервира салата.
Баба Ани се радва на сестрите си.
Симеон падна и има рана.
Сериозен е тати Иван на масата слага салам.
Питай, но не пипай.
Иван изми зъбите.
Избра зелен панталон и блузон в размер трети.
Излезе навън. Зима е.
Иван взе рози за Тереза.
Тони зърна в планината елени и фазани.
На пазара има фазани и зеле.
Връзвам лозата. Дарин даде зърно на пилето.
Иван изми зъбите.
Избра зелен панталон и блузон в размер трети.
Излезе на вън. Зима е.
Иван взе рози за Тереза.
Тони зърна в планината елени и фазани.
На пазара има фазани и зеле.
Връзвам лозата. Дарин даде зърно на пилето.
Димитър има брат Трифон.Теодор,Матей и Трифон тренират футбол на трева. Теодор е нападател а Трифон е вратар.
Имам нов панталон, мама има ново ренде.
В Тетевен летувам при бате Дидо.
Добро утро бате Дидо.
Пролет е. Дете надува тромпет. Петле пее на плет.
Идват Димитър, Дарин и Владо от отбор „ВИТ”. Отиваме да тренираме в Трън на трева. Тренират борба. Имат първи медал. Браво!
Павел и Валентин моделират на ленен плат палат.
В тунела минава автомобил.
При баба има мед и пита.
Върбан твори робот има и лепило и пантоф.
На двора има паун. Младен милва пауна, той е добър и мил.
Иде пролет. Времето е топло.
Младен е млад фермер. Дарина реди домино.
Дидо е обиден.
Иван улови лефер. Браво Иване!
Рада подари на Дарин вафла.
Дани падна на дивана.
Добър ден Дани.
Димо продава дини.
На двора има дебел дъб.
Ела Рада под дъба. Има дребни плодове и мед.
До дънера на едно дърво имало пеперуди.
Иван е на финала.
Правим линии и форми с нови моливи.
Върбан е на вън и вари боб.
Вера е в пълна вана.
Плува и прави вълни.
Ивайло има нови моливи.
Вера минава първа и пипа лилава виола.
-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.
Пламен е на планина. На Пирин е.
Баба бере пипера.
Пипи има пиле.
Ела мило пиле, умно пиле.
Ела пиле при мене. Попей ми пиле.
Милена пере пелена.
Пламена премени Мими.
Ира е бебе и има биберон.
Борил е рибар.
Баба е болна.
Лили има балони.
Има ли бонбони Борко?
Боби е неуморна мила маймуна.
Брой балони и бонбони.
Намери и банани.
Албена бере малини.
Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.
Албена е на бал.
Балерини има на бала. И Албена е балерина.
Мима има алено лале.
На мене – лале, на Еми малини.
Лили мие лимони.
Марина е уморена.
Лили намери мила маймуна.
Еми е мила.
Нели е най-умна.
Еми е най – мила на мама.
Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер.
На море е Нона.
Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т,з,с

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава, Фанфар, арфа, мобифон, филм, Филип, фен, финал, фенер, ферма, лефер, февруари, вафла, фирма, форма, фланела, униформа, Фори, фар, фиба, фурма, Вода, дума, дим, едра, дума, длан, ред, двор, дол, дома, дом, дребен, дини, дърво, мъдър, млад, род, дим, див, дом, лудува, дъб, дар, фиде, добър, двама, дарба, напред, лед, един, добро, подари, Рада, Андрей, бъди, едър, Дора, народен, родина, народ, роднина, над, дебел, дънер, реди, домино, Дарина, едно, бадем, плодове, Дона, Владо, Димо, под, Дани, Дидо, Добрин, Младен, Диана, луд, мед, доволен, обиден, добър, диван, пред, Владимир, Дарин, пеперуда, дете, Тони, пате, рита, пет, бате, плет, пролет, труд, твой, лети, метър, Тетевен, топъл, тротоар, метър, той, от, труден, три, той, пътува, пътувам, летува, трева, летувам, тефтер, Ботев, Теодор, литър, Тодор, там, Матей, Теодора, тренират, вратар, врата, Димитър, брат, прът, опит, туба, тен, поет, палат, тава, омлет, робот, нападател, тропа, тромпет, пита, телена, портрет, трап, плат, футбол, тунел, таван, планина, автомобил, петле, тел, метла, трън, теле, тръба, пилот, врат, детелина, Вит, Трифон, трети, трупа, работа, аз, зъб, зар, ориз, този, завод, злато, водолаз, безброй, звезди, за, бърза, зелена, блуза, зеле, зала, лоза, риза, ваза, зима, рози, излезе, Зина, зима,звън, зелен, Тереза, празнота, фазан, Звезделин, здраве, размер, пазар, вазелин, Златан, близо, връзвам, Син, село, силен, съм, си, сме, сте, са, маса, салам, сън, салата, сее, сирене, се, сом, сол, сос, сън, оса, след, студ, слон, строител, само, Росен, система, бос,сусам, мост, стол, слаб, весело, студено, сметана, сладолед, Симеон, Асен, Весела, Сопот, Сливен, Русе, Васил, Симона, лост, стремена, слама, турист

Изречения за диктовка с буквите: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т,з,с

Росен е турист.Той е силен и смел.

Думи за проверка

мраз-мраза
адрес-адреси
водолаз-водолази
рис – риса
Ориз-ориза
автобус-автобуса
залез-залеза
праз – праза
образ-образи
лист-листа
кост-кости
пръст-пръсти
тенис-тениса
артист-артиста
турист-туриста
спортист-спортиста
На село сме и се веселим. Има езеро и плуваме Времето е студено, но Асен си взе сладолед. Простуди се и взе сиропи и топла супа.
Младен е спортист. Силен и здрав е. Взе само един медал, ама златен.
Теодора и Диана са сестри. Баба има система за сън.
Сервира салата.
Баба Ани се радва на сестрите си.
Симеон падна и има рана.
Сериозен е тати Иван на масата слага салам.
Питай, но не пипай.
Иван изми зъбите.
Избра зелен панталон и блузон в размер трети.
Излезе на вън. Зима е.
Иван взе рози за Тереза.
Тони зърна в планината елени и фазани.
На пазара има фазани и зеле.
Връзвам лозата. Дарин даде зърно на пилето.
Иван изми зъбите.
Избра зелен панталон и блузон в размер трети.
Излезе на вън. Зима е.
Иван взе рози за Тереза.
Тони зърна в планината елени и фазани.
На пазара има фазани и зеле.
Връзвам лозата. Дарин даде зърно на пилето.
Димитър има брат Трифон.Теодор,Матей и Трифон тренират футбол на трева. Теодор е нападател а Трифон е вратар.
Имам нов панталон, мама има ново ренде.
В Тетевен летувам при бате Дидо.
Добро утро бате Дидо.
Пролет е. Дете надува тромпет. Петле пее на плет.
Идват Димитър, Дарин и Владо от отбор „ВИТ”. Отиваме да тренираме в Трън на трева. Тренират борба. Имат първи медал. Браво!
Павел и Валентин моделират на ленен плат палат.
В тунела минава автомобил.
При баба има мед и пита.
Върбан твори робот има и лепило и пантоф.
На двора има паун. Младен милва пауна, той е добър и мил.
Иде пролет. Времето е топло.
Младен е млад фермер. Дарина реди домино.
Дидо е обиден.
Иван улови лефер. Браво Иване!
Рада подари на Дарин вафла.
Дани падна на дивана.
Добър ден Дани.
Димо продава дини.
На двора има дебел дъб.
Ела Рада под дъба. Има дребни плодове и мед.
До дънера на едно дърво имало пеперуди.
Иван е на финала.
Правим линии и форми с нови моливи.
Върбан е на вън и вари боб.
Вера е в пълна вана.
Плува и прави вълни.
Ивайло има нови моливи.
Вера минава първа и пипа лилава виола.
-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.
Пламен е на планина. На Пирин е.
Баба бере пипера.
Пипи има пиле.
Ела мило пиле, умно пиле.
Ела пиле при мене. Попей ми пиле.
Милена пере пелена.
Пламена премени Мими.
Ира е бебе и има биберон.
Борил е рибар.
Баба е болна.
Лили има балони.
Има ли бонбони Борко?
Боби е неуморна мила маймуна.
Брой балони и бонбони.
Намери и банани.
Албена бере малини.
Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.
Албена е на бал.
Балерини има на бала. И Албена е балерина.
Мима има алено лале.
На мене – лале, на Еми малини.
Лили мие лимони.
Марина е уморена.
Лили намери мила маймуна.
Еми е мила.
Нели е най-умна.
Еми е най – мила на мама.
Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер.
На море е Нона.
Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т,з,с,ж

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава, Фанфар, арфа, мобифон, филм, Филип, фен, финал, фенер, ферма, лефер, февруари, вафла, фирма, форма, фланела, униформа, Фори, фар, фиба, фурма, Вода, дума, дим, едра, дума, длан, ред, двор, дол, дома, дом, дребен, дини, дърво, мъдър, млад, род, дим, див, дом, лудува, дъб, дар, фиде, добър, двама, дарба, напред, лед, един, добро, подари, Рада, Андрей, бъди, едър, Дора, народен, родина, народ, роднина, над, дебел, дънер, реди, домино, Дарина, едно, бадем, плодове, Дона, Владо, Димо, под, Дани, Дидо, Добрин, Младен, Диана, луд, мед, доволен, обиден, добър, диван, пред, Владимир, Дарин, пеперуда, дете, Тони, пате, рита, пет, бате, плет, пролет, труд, твой, лети, метър, Тетевен, топъл, тротоар, метър, той, от, труден, три, той, пътува, пътувам, летува, трева, летувам, тефтер, Ботев, Теодор, литър, Тодор, там, Матей, Теодора, тренират, вратар, врата, Димитър, брат, прът, опит, туба, тен, поет, палат, тава, омлет, робот, нападател, тропа, тромпет, пита, телена, портрет, трап, плат, футбол, тунел, таван, планина, автомобил, петле, тел, метла, трън, теле, тръба, пилот, врат, детелина, Вит, Трифон, трети, трупа, работа, аз, зъб, зар, ориз, този, завод, злато, водолаз, безброй, звезди, за, бърза, зелена, блуза, зеле, зала, лоза, риза, ваза, зима, рози, излезе, Зина, зима,звън, зелен, Тереза, празнота, фазан, Звезделин, здраве, размер, пазар, вазелин, Златан, близо, връзвам, Син, село, силен, съм, си, сме, сте, са, маса, салам, сън, салата, сее, сирене, се, сом, сол, сос, сън, оса, след, студ, слон, строител, само, Росен, система, бос ,сусам, мост, стол, слаб, весело, студено, сметана, сладолед, Симеон, Асен, Весела, Сопот, Сливен, Русе, Васил, Симона, лост, стремена, слама, турист, Виж, мъж, ложа, нож, жив, жълт, живот, жираф, свеж, дъжд, жило, жаба, лежи, божур, жилав, строеж, таралеж, желание, животно, Рожен, Жеравна, оживява, Жулиета, Божидар, жена, жито, жетон, жътва

Изречения за диктовка с буквите: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т,з,с,ж

Ето дъжд падна изведнъж.Oсвежи тревата.
Една оса след дъжда дойде.
Излезе и таралежа с желание за излежаване.Росен е турист.
Той е силен и смел.
На село сме и се веселим.
Има езеро и плуваме.Времето е студено, но Асен си взе сладолед.
Простуди се взе сироп и топла супа.Младен е спортист.
Силен и здрав е.
Взе само един медал, ама златен.
Теодора и Диана са сестри.
Баба има система за сън.
Сервира салата.
Баба Ани се радва на сестрите си.
Симеон падна и има рана.
Сериозен е тати Иван на масата слага салам.
Питай, но не пипай!
Иван изми зъбите.
Избра зелен панталон и блузон в размер трети.
Излезе на вън. Зима е.
Иван взе рози за Тереза.
Тони зърна в планината елени и фазани.
На пазара има фазани и зеле.
Връзвам лозата. Дарин даде зърно на пилето.
Излезе на вън. Зима е.
Иван взе рози за Тереза.
Тони зърна в планината елени и фазани.
На пазара има фазани и зеле.
Връзвам лозата. Дарин даде зърно на пилето.
Димитър има брат Трифон.Теодор,Матей и Трифон тренират футбол на трева. Теодор е нападател а Трифон е вратар.
Имам нов панталон, мама има ново ренде.
В Тетевен летувам при бате Дидо.
Добро утро бате Дидо.
Пролет е. Дете надува тромпет. Петле пее на плет.
Идват Димитър, Дарин и Владо от отбор „ВИТ”. Отиваме да тренираме в Трън на трева. Тренират борба. Имат първи медал. Браво!
Павел и Валентин моделират на ленен плат палат.
В тунела минава автомобил.
При баба има мед и пита.
Върбан твори робот има и лепило и пантоф.
На двора има паун. Младен милва пауна, той е добър и мил.
Иде пролет. Времето е топло.
Младен е млад фермер. Дарина реди домино.
Дидо е обиден.
Иван улови лефер. Браво Иване!
Рада подари на Дарин вафла.
Дани падна на дивана.
Добър ден Дани.
Димо продава дини.
На двора има дебел дъб.
Ела Рада под дъба. Има дребни плодове и мед.
До дънера на едно дърво имало пеперуди.
Иван е на финала.
Правим линии и форми с нови моливи.
Върбан е на вън и вари боб.
Вера е в пълна вана.
Плува и прави вълни.
Ивайло има нови моливи.
Вера минава първа и пипа лилава виола.
-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.
Пламен е на планина. На Пирин е.
Баба бере пипера.
Пипи има пиле.
Ела мило пиле, умно пиле.
Ела пиле при мене. Попей ми пиле.
Милена пере пелена.
Пламена премени Мими.
Ира е бебе и има биберон.
Борил е рибар.
Баба е болна.
Лили има балони.
Има ли бонбони Борко?
Боби е неуморна мила маймуна.
Брой балони и бонбони.
Намери и банани.
Албена бере малини.
Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.
Албена е на бал.
Балерини има на бала. И Албена е балерина.
Мима има алено лале.
На мене – лале, на Еми малини.
Лили мие лимони.
Марина е уморена.
Лили намери мила маймуна.
Еми е мила.
Нели е най-умна.
Еми е най – мила на мама.
Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер.
На море е Нона.
Ина рони нар на Мима.

Взети букви: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т,з,с,ж

Думи за диктовка

мама, нула, лале, най, мой, мила, луна, ела, лае, Лили, има, имаме, е, Нина, но, не, Лейла, лей, ама, на, нар, Рони, алено, лунен, елен, и, Елена, Ира, мирно, умен, ало, лай, рой, Мина, май, име, орли, Рила, рима, мели, лой, мил, Лора, мома, мами, имам, Марина, Миро, Ани, море, рана, нарамил, морени, намери, рало, мърмори, ръми, рамо, Румен, Мими, Нона, рай, уморена ромоли, мир, ум, Еми, Ели, умува, Рени, умее, мен, ние, мина, име, орли, орел, маймуна нима, Мона, луна, рано, мери, номер, Райна, баба, бор, балерина, бил, барабан, бърбори, брои, брой, буен, бурен, молба, бръмна, бобър, риба, рибар, болен, бера, мебел, бои, ръб, бой, бие, боб, бор, Албена, Борил, Боби, буре, Борко, бръмна, бебе, небе, банан, бойлер, бори, балон, бонбони, бурен, бал, бере, Пламен, пиле, планина, Пирин, пере, пън, поп, пате, пълен, лупа, пере, пирон, панер, премени, прилеп, поле, лапа, пипер, Пипи, план, пойна, пипа, перо, пее, пие, пелена, промени, попей, пано, плела, рана, рамо, рало, пера, лепи, Рим, пример, Рино, проби, прибира, Рила, ръми, ромоли, реле, румен, руно, руло, пума, липи, пои, липа, при, Браво, вана, нива, равен, плува, новина, увива, навън равно, право, липов, лилав, вир, новина, виола, навън, лев, вие, мълва, ров, лов, лъв, лови, рови, вее, вън, вали, вари, върба, върви, врана, нов, време, вол, внимавам, Иван, Ивайло, Върбан, Вера, Велина, Венера, Венелин, вила, варен, лилави, полива, планер, пуловер, вълни, волни, пръв, минава, ронливи, нива, лениви, прав, вой, вън, моливи, внимава, Фанфар, арфа, мобифон, филм, Филип, фен, финал, фенер, ферма, лефер, февруари, вафла, фирма, форма, фланела, униформа, Фори, фар, фиба, фурма, Вода, дума, дим, едра, дума, длан, ред, двор, дол, дома, дом, дребен, дини, дърво, мъдър, млад, род, дим, див, дом, лудува, дъб, дар, фиде, добър, двама, дарба, напред, лед, един, добро, подари, Рада, Андрей, бъди, едър, Дора, народен, родина, народ, роднина, над, дебел, дънер, реди, домино, Дарина, едно, бадем, плодове, Дона, Владо, Димо, под, Дани, Дидо, Добрин, Младен, Диана, луд, мед, доволен, обиден, добър, диван, пред, Владимир, Дарин, пеперуда, дете, Тони, пате, рита, пет, бате, плет, пролет, труд, твой, лети, метър, Тетевен, топъл, тротоар, метър, той, от, труден, три, той, пътува, пътувам, летува, трева, летувам, тефтер, Ботев, Теодор, литър, Тодор, там, Матей, Теодора, тренират, вратар, врата, Димитър, брат, прът, опит, туба, тен, поет, палат, тава, омлет, робот, нападател, тропа, тромпет, пита, телена, портрет, трап, плат, футбол, тунел, таван, планина, автомобил, петле, тел, метла, трън, теле, тръба, пилот, врат, детелина, Вит, Трифон, трети, трупа, работа, аз, зъб, зар, ориз, този, завод, злато, водолаз, безброй, звезди, за, бърза, зелена, блуза, зеле, зала, лоза, риза, ваза, зима, рози, излезе, Зина, зима,звън, зелен, Тереза, празнота, фазан, Звезделин, здраве, размер, пазар, вазелин, Златан, близо, връзвам, Син, село, силен, съм, си, сме, сте, са, маса, салам, сън, салата, сее, сирене, се, сом, сол, сос, сън, оса, след, студ, слон, строител, само, Росен, система, бос ,сусам, мост, стол, слаб, весело, студено, сметана, сладолед, Симеон, Асен, Весела, Сопот, Сливен, Русе, Васил, Симона, лост, стремена, слама, турист, Виж, мъж, ложа, нож, жив, жълт, живот, жираф, свеж, дъжд, жило, жаба, лежи, божур, жилав, строеж, таралеж, желание, животно, Рожен, Жеравна, оживява, Жулиета, Божидар, жена, жито, жетон, жътва

Изречения за диктовка с буквите: а,ъ,о,у,е,и,м,н,л,р,й,б,в,ф,д,т,з,с,ж

Ето дъжд падна изведнъж.Oсвежи тревата.
Една оса след дъжда дойде.
Излезе и таралежа с желание за излежаване.Росен е турист.
Той е силен и смел.
На село сме и се веселим.
Има езеро и плуваме.Времето е студено, но Асен си взе сладолед.
Простуди се взе сироп и топла супа.Младен е спортист.
Силен и здрав е.
Взе само един медал, ама златен.
Теодора и Диана са сестри.
Баба има система за сън.
Сервира салата.
Баба Ани се радва на сестрите си.
Симеон падна и има рана.
Сериозен е тати Иван на масата слага салам.
Питай, но не пипай!
Иван изми зъбите.
Избра зелен панталон и блузон в размер трети.
Излезе на вън. Зима е.
Иван взе рози за Тереза.
Тони зърна в планината елени и фазани.
На пазара има фазани и зеле.
Връзвам лозата. Дарин даде зърно на пилето.
Излезе на вън. Зима е.
Иван взе рози за Тереза.
Тони зърна в планината елени и фазани.
На пазара има фазани и зеле.
Връзвам лозата. Дарин даде зърно на пилето.
Димитър има брат Трифон.Теодор,Матей и Трифон тренират футбол на трева. Теодор е нападател а Трифон е вратар.
Имам нов панталон, мама има ново ренде.
В Тетевен летувам при бате Дидо.
Добро утро бате Дидо.
Пролет е. Дете надува тромпет. Петле пее на плет.
Идват Димитър, Дарин и Владо от отбор „ВИТ”. Отиваме да тренираме в Трън на трева. Тренират борба. Имат първи медал. Браво!
Павел и Валентин моделират на ленен плат палат.
В тунела минава автомобил.
При баба има мед и пита.
Върбан твори робот има и лепило и пантоф.
На двора има паун. Младен милва пауна, той е добър и мил.
Иде пролет. Времето е топло.
Младен е млад фермер. Дарина реди домино.
Дидо е обиден.
Иван улови лефер. Браво Иване!
Рада подари на Дарин вафла.
Дани падна на дивана.
Добър ден Дани.
Димо продава дини.
На двора има дебел дъб.
Ела Рада под дъба. Има дребни плодове и мед.
До дънера на едно дърво имало пеперуди.
Иван е на финала.
Правим линии и форми с нови моливи.
Върбан е на вън и вари боб.
Вера е в пълна вана.
Плува и прави вълни.
Ивайло има нови моливи.
Вера минава първа и пипа лилава виола.
-Вали ли във Варна?
-Не, не вали а вее.
Пламен е на планина. На Пирин е.
Баба бере пипера.
Пипи има пиле.
Ела мило пиле, умно пиле.
Ела пиле при мене. Попей ми пиле.
Милена пере пелена.
Пламена премени Мими.
Ира е бебе и има биберон.
Борил е рибар.
Баба е болна.
Лили има балони.
Има ли бонбони Борко?
Боби е неуморна мила маймуна.
Брой балони и бонбони.
Намери и банани.
Албена бере малини.
Борил бие барабан.
-Бабо имам барабан.
Албена е на бал.
Балерини има на бала. И Албена е балерина.
Мима има алено лале.
На мене – лале, на Еми малини.
Лили мие лимони.
Марина е уморена.
Лили намери мила маймуна.
Еми е мила.
Нели е най-умна.
Еми е най – мила на мама.
Рано е.Мама уми Рени.
– На море ли е Еми?
– На море е, мила Рени.
– Мина ли Ани?
– Райна мина 1 номер.
На море е Нона.
Ина рони нар на Мима.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук