Еднократна помощ за първокласник

10220
помощи за първокласници

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2020/2021 г. ще бъде 250 лв.

В дирекциите „Социално подпомагане“ в страната се приемат заявления-декларации за отпускане на еднократната помощ за първокласниците, записани да започнат училище през учебната 2020/2021 година. Помощта е в размер на 250 лева, а заявленията се приемат след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Помощта се осигурява въз основа на Постановление на Министрески съвет № 88/04.05.2020 г. , обнародвано в ДВ № 41/08.05.2020г., за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година.

Кой може да получава помощ за първокласник?

Помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за пръв път в първи клас на държавни или общински училища.

Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Къде се подава заявлението?

Заявлението за отпускане на помощта се подава в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя, не по-късно от 15.10.2020г. Към него се прилага удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца преди подава на заявлението, както и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище.

От 2019 изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас се извършва на два пъти: половината от помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а другата половина се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Как се подава заявлението и какво е необходимо да подготвите предварително?

Трябва да подадете заявление-декларация по образец (в края на статията може да свалите заявлението) по настоящ адрес.

Необходими документи:

 1. Заявление-декларация по образец (свали оттук);
 2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
 3. Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
 4. Медицински протокол на ЛКК – в случаите по чл. 26 ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца;

Кога трябва да се връща помощта за първокласник?

Помощта ще се възстановява от родителите, ако детето/ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Оттук може да свалите

7 КОМЕНТАРИ

 1. Къде мога да проверя дали ще ми отпуснат еднократна помощ за първокласник?
  П.С. Имам входящ номер.

  • Здравейте,
   В закона изръчно са определени условията за получаване на еднократната помощ за първокласници (описани са по-горе в статията) – ако отговаряте на тях и сте подали всички изискуеми документи, със сигурност ще ви я отпуснат.
   Ако сте подали по електронен път и имате профил в системата „Електронно връчване“ е възможно, но не задължително, да ви уведомят. В заявлението сте посочили как да става изплащането, така че би трябвало да получите сумата, както е предвидено по закон – на два пъти през учебната година.

 2. Подала съм документи в началото ва август, казаха ми че септември трябва да я преведат, но все още нямам превод

 3. Здравейте, имате ли представа какъв е срока за подаване на заявлението за еднократна помощ за първокласници, защото от статиите за изказването на министър Сачева от 22.10.2020 по повод промяна условията за получаване и увеличение размера на помощите става ясно че: „Получаването на добавките ще се случва със заявление. “ (т.е. в бъдеще време), а в самото заявление пише до 15.10.2020? Имате ли предзтава къде може да се провери дали има промяна на сроковете? Благодаря!

  • Промените са предвидени в бюджета за следващата година, затова е използвала бъдеще време. За тази година условията са си както досега и заявленията отдавна са подадени.

 4. Здравейте, трябва ли да се подават някакви документи, като започне втория срок за разликата?

 5. Здравейте, кога се очаква да бъде преведена втората половина от сумата?

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук