Еднократна помощ за първокласници и осмокласници 2021/2022

помощи за първокласници

Семействата, в които има деца записани за първи път в 1-ви или 8-ми клас в държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 г. Учениците в частните училища са изключени от тази група.

Средствата се отпускат независимо от доходите, като задължително е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството.

Както и досега, за получаване на помощта за първокласници (а вече и осмокласници) трябва да се кандидатства.

Това става след записването на детето в първи/осми клас, а

крайният срок за подаване на заявление за еднократната помощ е 15 октомври.

Повечето първокласници вече са записани, но все още има деца и родители изчакващи следващите класирания. Записването на осмокласниците ще започне след излизане на резултатите от НВО до 28 юни.

Записването при първолаците продължава до 14 септември включително, а при осмокласниците – до 10 септември.

Плащане на помощ за първокласник и осмокласник

Помощта се изплаща на два транша.

Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а втората (150 лв.) – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

Отпуснатата помощ ще трябва да се връща, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

Родителите ще трябва да я възстановят и ако ученикът спре да ходи на училище през втория срок или пък е натрупал повече от 5 неизвинени отсъствия.

Как се кандидатства за еднократна помощ за ученици

Заявлението за получаване на еднократна помощ за първокласник или осмокласник може да се подаде лично в дирекциите за социално подпомагане по настоящ адрес, както и по всички начини, станали възможни покрай пандемията – по пощата, чрез ПИК на НОИ или електронен подпис, но и на e-mail ao@asp.government.bg.

За последното не е необходим електронен подпис. Образци на заявления за отпускане на тези помощи могат да бъдат получени на място в социалните дирекции или да се изтеглят от сайта на агенцията.

В насоките на агенцията не става съвсем ясно какво трябва да представят родителите при подаването на заявление-декларация. Отбелязано е, че „в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информация по служебен път, трябва да се приложи удостоверение, че детето е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище“.

Тази информация би следвало да може да се обмени служебно между съответното училище и агенцията, но от така спуснатите указания се разбира, че родителят няма как да знае предварително ще му искат ли бележка от училището или не. Ако става дума за дете, настанено при настойник или попечител, то се изисква и копие от удостоверението за назначаването на такова лице.

АРХИВ – кликни ТУК, за да видиш информация за минали години

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2020/2021 г. ще бъде 250 лв.

В дирекциите „Социално подпомагане“ в страната се приемат заявления-декларации за отпускане на еднократната помощ за първокласниците, записани да започнат училище през учебната 2020/2021 година. Помощта е в размер на 250 лева, а заявленията се приемат след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Помощта се осигурява въз основа на Постановление на Министрески съвет № 88/04.05.2020 г., обнародвано в ДВ № 41/08.05.2020г., за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година.

Кой може да получава помощ за първокласник?

Помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за пръв път в първи клас на държавни или общински училища.

Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Къде се подава заявлението?

Заявлението за отпускане на помощта се подава в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя, не по-късно от 15.10.2020г. Към него се прилага удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца преди подава на заявлението, както и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище.

От 2019 изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас се извършва на два пъти: половината от помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а другата половина се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Как се подава заявлението и какво е необходимо да подготвите предварително?

Трябва да подадете заявление-декларация по образец (в края на статията може да свалите заявлението) по настоящ адрес.

Необходими документи:

 1. Заявление-декларация по образец (свали оттук);
 2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
 3. Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
 4. Медицински протокол на ЛКК – в случаите по чл. 26 ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца;

Кога трябва да се връща помощта за първокласник?

Помощта ще се възстановява от родителите, ако детето/ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Оттук може да свалите

19 КОМЕНТАРИ

 1. Къде мога да проверя дали ще ми отпуснат еднократна помощ за първокласник?
  П.С. Имам входящ номер.

  • Здравейте,
   В закона изръчно са определени условията за получаване на еднократната помощ за първокласници (описани са по-горе в статията) – ако отговаряте на тях и сте подали всички изискуеми документи, със сигурност ще ви я отпуснат.
   Ако сте подали по електронен път и имате профил в системата „Електронно връчване“ е възможно, но не задължително, да ви уведомят. В заявлението сте посочили как да става изплащането, така че би трябвало да получите сумата, както е предвидено по закон – на два пъти през учебната година.

 2. Подала съм документи в началото ва август, казаха ми че септември трябва да я преведат, но все още нямам превод

 3. Здравейте, имате ли представа какъв е срока за подаване на заявлението за еднократна помощ за първокласници, защото от статиите за изказването на министър Сачева от 22.10.2020 по повод промяна условията за получаване и увеличение размера на помощите става ясно че: „Получаването на добавките ще се случва със заявление. “ (т.е. в бъдеще време), а в самото заявление пише до 15.10.2020? Имате ли предзтава къде може да се провери дали има промяна на сроковете? Благодаря!

  • Промените са предвидени в бюджета за следващата година, затова е използвала бъдеще време. За тази година условията са си както досега и заявленията отдавна са подадени.

 4. Здравейте, трябва ли да се подават някакви документи, като започне втория срок за разликата?

 5. Здравейте, кога се очаква да бъде преведена втората половина от сумата?

 6. имам няколко въпроса -“ Средствата се отпускат независимо от доходите, като задължително е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството“ – защо тогава е необходимо удостоверение за доходите на родителите на осмокласника? как де доказва доход от пенсия – по служебен път или се изисква удостоверение от НОИ? Защо е необходимо удостоверение, че осмокласника е записан когато това може да се провери в сайта на МОН по служебен път? когато документите се подадат през мейлът-неприсъствено следва ли да са подписани със електронен подпис? За втората част на превода отново се подават пълния комплект документи или само заявление?

 7. Удостоверение за доходите не се иска през 2021г. (миналата година се е искало). Необходимо е удостоверение за записано дете в 8 клас, поне към момента е такава информацията.

 8. За да се запише ученик в 8 клас и не е класиран в училище, и по желаната специалност/професия е принуден да се запише в частно училище, но държавата го лишава от правото да получи еднократна помощ като българско дете. Защо ?

 9. Може ли да получи тази помощ дете на чужденци с продолжително пребиваваня?

 10. Здравейте! Право на тази помощ имат ли деца записани за първи клас в частно училище или важи единствено и само за общински/държавни такива?

 11. Помощта се отпуска само за ученици, записани в държавно или общинско училище, за съжаление учениците в частните училища са изключени от тази привилегия.

 12. Здравейте,моля да бъда извинена,ако въпроса ми е неуместен.
  Необходимо ли е да се подава отново заявление и удостоверение от училището,че детето продължава да учи в него за отпускане на втория транш от сумата?
  До колкото съм информирана Заповед за отпускането се издава при първия транш на сумата,но как се декларира,че детето продължава да посещава училище и през втория срок?

 13. Кога се очаква да се преведат парите за втория срок? При положение, че са казали „началото“, а вече сме края на февруари, дали въобще ще ги отпуснат?

 14. Някой има ли представа кога ще се изплатят парите за втория учебен срок?

 15. Здравейте, започна ли плащането на втората част от помощта за първокласник.?

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук