Еднократна помощ за първокласник

8161
помощи за първокласници

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2020/2021 г. ще бъде 250 лв.

В дирекциите „Социално подпомагане“ в страната се приемат заявления-декларации за отпускане на еднократната помощ за първокласниците, записани да започнат училище през учебната 2020/2021 година. Помощта е в размер на 250 лева, а заявленията се приемат след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Помощта се осигурява въз основа на Постановление на Министрески съвет № 88/04.05.2020 г. , обнародвано в ДВ № 41/08.05.2020г., за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година.

Кой може да получава помощ за първокласник?

Помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за пръв път в първи клас на държавни или общински училища.

Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Къде се подава заявлението?

Заявлението за отпускане на помощта се подава в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя, не по-късно от 15.10.2020г. Към него се прилага удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца преди подава на заявлението, както и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище.

От 2019 изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас се извършва на два пъти: половината от помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а другата половина се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Как се подава заявлението и какво е необходимо да подготвите предварително?

Трябва да подадете заявление-декларация по образец (в края на статията може да свалите заявлението) по настоящ адрес.

Необходими документи:

 1. Заявление-декларация по образец (свали оттук);
 2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
 3. Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
 4. Медицински протокол на ЛКК – в случаите по чл. 26 ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца;

Кога трябва да се връща помощта за първокласник?

Помощта ще се възстановява от родителите, ако детето/ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Оттук може да свалите

5 КОМЕНТАРИ

 1. Къде мога да проверя дали ще ми отпуснат еднократна помощ за първокласник?
  П.С. Имам входящ номер.

  • Здравейте,
   В закона изръчно са определени условията за получаване на еднократната помощ за първокласници (описани са по-горе в статията) – ако отговаряте на тях и сте подали всички изискуеми документи, със сигурност ще ви я отпуснат.
   Ако сте подали по електронен път и имате профил в системата „Електронно връчване“ е възможно, но не задължително, да ви уведомят. В заявлението сте посочили как да става изплащането, така че би трябвало да получите сумата, както е предвидено по закон – на два пъти през учебната година.

 2. Подала съм документи в началото ва август, казаха ми че септември трябва да я преведат, но все още нямам превод

 3. Здравейте, имате ли представа какъв е срока за подаване на заявлението за еднократна помощ за първокласници, защото от статиите за изказването на министър Сачева от 22.10.2020 по повод промяна условията за получаване и увеличение размера на помощите става ясно че: „Получаването на добавките ще се случва със заявление. “ (т.е. в бъдеще време), а в самото заявление пише до 15.10.2020? Имате ли предзтава къде може да се провери дали има промяна на сроковете? Благодаря!

  • Промените са предвидени в бюджета за следващата година, затова е използвала бъдеще време. За тази година условията са си както досега и заявленията отдавна са подадени.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук